Projektowanie i budowa sieci Telekomunikacyjnych

 • Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane dla iwestorów teletechnicznych z pozwoleniem na budowę
 • Budujemy kanalizację teletechniczne miedziane i światłowodowe
 • Nowoczesne budowy sieci mikrokanalizacji wraz z układaniem bezpośrednim do ziemi jak i wdmuchwaniem w istniejące rury HDPE oraz spawaniem i pomiarami refletometrycznymi.
 • Modernizujemy istniejące sieci teletechniczne wraz z awariami sieciowymi
 • Wykonujemy nowoczesne systemy sieci światłowodowej ACE z zastosowaniem bydynków mieszkalnych jednorodzinnych jak i wielorodzinnych osiedli

Uprawnienia i certyfikaty

 • Certyfikat Autoryzowanego instalatora systemów domofonowych
 • Pracownicy posiadajązezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz z wykorzystaniem energii atomowej
 • Pracownicy posiadają certyfikat instalacji systemu JA-80 OASIS
 • Certyfikat na instalację, konserwację central Slican
 • Certyfikat na systemy bezprzewodowe oraz centrale alarmowe INTEGRA
 • Certyfikat na planowanie, budowę, eksploatację kanalizacji kablowej w systemie mikrokanalizacji światłowodowej - MIKROKAN
 • Certyfikat instalacji cyfrowych systemów domofonowych ELFON OPTIMA 255, CDN i Laskomex
 • Certyfikat bezpieczeństwa ADI International
 • Pracownicy posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Ściśle Tajne, Tajne, Poufne/Zastrzeżone
 • Pracownicy są przeszkoleni i posiadają kursy dla projektantów instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury.
 • Pracownicy są przeszkoleni do pracy na wysokościach i posiadają certyfikat firmy ROCK MASTER
 • Certyfikaty instalacji, projektowania, programowania i konserwację systemów: Monitoringu CCTV, Kontroli dostępu, P.Poż., oddymiania i SSWIN firm: GANZ, Samsung, Bosch, RACS, POLON, IGNIS, SIEMENS
 • Certyfikat ACE - kwalifikacje do wykonywania koncepcji projektów i nadzoru instalacji sieci światłowodowych wybudowanych zgodnie z koncepcją ACE oraz kwalifikowania ich do objęcia 20-letnią gwarancją żywotności.
 • Kierownicy posiadają uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uprawnienia do kierowania robotami instalacjami elektrycznymi.