Projektowanie, montaz i instalacje systemow ITS

Projektowanie inteligentnych systemów transportowych – ITS to nowa, dynamicznie rozwijająca się gałąź usług telekomunikacyjnych, w obszarze której firma Telsten odnotowuje spore sukcesy.
Głównym założeniem Systemów ITS jest poprawa oraz usprawnienie szeroko definiowanego transportu w obrębie prewencji, komunikacji, a także detekcji zdarzeń, likwidacji drogowych wykroczeń oraz zarządzania i sterowania ruchem.

Dzięki naszej wiedzy oraz długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie stworzyć, zaprojektować i wykonać zawansowane systemy ITS z uwzględnieniem:

  • Systemów sterowania ruchem, w tym sterowania sygnalizacjami świetlnymi
  • Systemów monitoringu wizyjnego CCTV i ARTR
  • Systemów mierzenia wysokości pojazdów
  • Systemów nadzoru prędkości
  • Systemów informacji parkingowej
  • Systemów dynamicznego ważenia pojazdów
  • Systemów zarządzania transportem publicznym
  • Znaków zmiennej treści
  • Zintegrowanych systemów zarządzania ruchem
  • Centrów Zarządzania Ruchem

Chcemy podkreślić, że dzięki wykorzystywanym przez firmę Telsten otwartym i różnorodnym technologiom, jesteśmy w stanie dokonać integracji z zastanymi już systemami, które być może Państwo posiadają już w swoich firmach. Dzięki temu optymalizujemy koszty kompleksowego wdrożenia.

 

Zapraszamy do współpracy